Припрема за штампу документа

Након отварања текст едитора, видимо да се у исправи појављују подаци изабраних странака и вредности у новцу дефинисане тарифником.
Према потреби, овде можемо да исправимо постојећи текст, копирамо делове из других докумената или допишемо текст који недостаје.
На крају остаје да направимо одговарајућа заглавља на врху сваке стране и места за потписе у подножју страна са изузетком последње стране.
Да би то урадили кликнемо на дугме ПРЕГЛЕД. Приметићемо да смо креирали документ у ПДФ формату који има одговарајућа заглавља и подножја на свакој страни.
Овако направљен документ можемо да одштампамо у потребном броју примерака и сачувамо га у електронској архиви.