Подешавање маргина

Програм Авокадо у свим моделима исправа као стандард користи врсту слова Times New Roman величине 12 pt. Формат папира је А4, а у записима и солемнизацијама све маргине су подешене на 2,5 cm, осим леве која је подешена на 3 cm.
Ако је потребно, корисник приликом рада може мењати вредности маргина укуцавањем жељене вредности у cm.