3. Провера датума важности и броја личне карте

Већ смо видели како програм упоређује матичне бројеве физичких лица и на тај начин спречава дуплирање странака у бази података. Постоје још две мере сигурности. Уколико би унели датум важења документа који је старији од данашњег датума, програм ће такву вредност зацрвенети и на тај начин нас упозорити да је документ истекао. Ако би унели погрешан број личне карте, а да је неко друго лице са тим бројем већ евидентирано, програм ће нас упозорити о насталој ситуацији. Тек уношењем тачне вредности програм ће дозволити да се странка дода у исправу.