1. Евидентирање физичког лица укуцавањем података

Када извршимо избор темплејта, у десном делу прозора можемо видети на који начин треба распоредити странке. У овом случају прво нам је потребно физичко лице, па ћемо кликнути на дугме са тим називом. Видимо да личне податке странке можемо одмах учитати из чиповане личне карте или извршити избор из већ постојеће базе странака или преко…

2. Избор физичког лица из постојеће базе података

Физичко лице можемо додати у исправу избором из постојеће базе странака. Последње унете странке налазе се на почетку списка. Померањем екрана на доле можемо видети све странке у бази. Што је списак већи, то је теже наћи праву странку. Зато претрагу података можемо сузити укуцавањем неколико почетних цифара ЈМБГ или укуцавањем неколико почетних слова имена….

Подешавање маргина

Програм Авокадо у свим моделима исправа као стандард користи врсту слова Times New Roman величине 12 pt. Формат папира је А4, а у записима и солемнизацијама све маргине су подешене на 2,5 cm, осим леве која је подешена на 3 cm. Ако је потребно, корисник приликом рада може мењати вредности маргина укуцавањем жељене вредности у…

Припрема за штампу документа

Након отварања текст едитора, видимо да се у исправи појављују подаци изабраних странака и вредности у новцу дефинисане тарифником. Према потреби, овде можемо да исправимо постојећи текст, копирамо делове из других докумената или допишемо текст који недостаје. На крају остаје да направимо одговарајућа заглавља на врху сваке стране и места за потписе у подножју страна…