Конкретна побољшања

Прва предност Авокада је у томе што се целокупна структура програма имплементира у самој Јавнобележничкој канцеларији. То конкретно значи да само Јавнобележничка канцеларија има увид у све личне податке странака, исправе, електронске архиве и финансије канцеларије и да су јој ти подаци увек доступни вез обавезе потраживања од трећих лица. Из тог разлога програм АВОКАДО…

Изглед програма

Програм АВОКАДО је настао у сарадњи са тимом правника и српских јавних бележника. Као плод домаће памети и утемељен на искуствима јавних бележника и важећим законима Републике Србије АВОКАДО представља одлично пословно решење.  Авокадо је прегледан и интуитиван. Садржи мноштво опција које омогућавају лако вођење јавнобележничких послова и извештавање надлежних институција. За више информација и…