Подешавање маргина

Програм Авокадо у свим моделима исправа као стандард користи врсту слова Times New Roman величине 12 pt. Формат папира је А4, а у записима и солемнизацијама све маргине су подешене на 2,5 cm, осим леве која је подешена на 3 cm. Ако је потребно, корисник приликом рада може мењати вредности маргина укуцавањем жељене вредности у…

Припрема за штампу документа

Након отварања текст едитора, видимо да се у исправи појављују подаци изабраних странака и вредности у новцу дефинисане тарифником. Према потреби, овде можемо да исправимо постојећи текст, копирамо делове из других докумената или допишемо текст који недостаје. На крају остаје да направимо одговарајућа заглавља на врху сваке стране и места за потписе у подножју страна…