Зашто је АВОКАДО безбеднији?

  • Зато што се база са свим подацима налази у канцеларији Јавног бележника (прописано Јавнобележничким пословником и Законом о заштити података о личности),
  • Зато што не захтева Интернет конекцију, па је самим тим безбедна за рад,
  • Зато што сваки корисник има своје јединствено корисничко име и лозинку,
  • Зато што се све урађене исправе могу сачувати у .docx и .pdf формату на било ком рачунару у Јавнобележничкој канцеларији,
  • Зато што се лични подаци странака, исправе, рачуни и поверњиви финансијски подаци налазе на рачунару у канцеларији, а не на спољњој Cloud платформи доступни трећим лицима (власници Cloud платформи, особе које одржавају програм, хакери) без могућности контроле да се информације злоупотребе,
  • Зато што се Азбучни именици могу лако извозити у .xls документе и даље обрађивати,
  • Зато што се евиденција промета лако може извозити у .xls документе и даље обрађивати,
  • Зато што користи моделе исправа који имају дозволу од групе Аутора који су своје дело заштитили у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије.