Решење Завода за интелектуалну својину

Дана 6.6.2018. г. Завод за интелектуалну својину Републике Србије унео је у евиденцију ауторских дела и предмета сродних права под деловодним бројем пријаве А-0106/2018 и депоновао дело: „Збирка модела јавнобележничких исправа„.

За носиоца права евидентирао је привредно друштво TOP Solutions, Београд, Луке Војводића 20В.

Редни број под којим је ауторско дело унето у евиденцију је 6697.

Целокупан садржај решење можете видети на овом линку.