Од 01.09.2021. г. АВОKАДО креће са радом. Шта нуди?

Шта АВОКАДО омогућава?

  • Потпуну сигурност у раду јер има сагласност да користи темплејте и моделе исправа од стране Аутора који су своје ауторско дело објавили у збирци Збирка модела јавнобележничких исправа и евидентирали у Заводу за интелектуалну својину.
  • Потпуну сигурност у чувању неповредивости података о личности која је регулисана Законом о заштити података о личности и прописује управљање и обрада прикупљених података уз обавезно чување у тајности од трећих лица која су онемогућена да дођу у њихов посед преко Интернет комуникације.
  • Потпуно поштовање Члана 121в Јавнобележничког пословника којим је одређено да Јавни бележник не може поверити на чување своју архиву и књиге другом лицу, не може чувати архиву и књиге у просторијама лица које се у оквиру своје делатности бави чувањем архиве, нити може са таквим лицем закључити уговор о закупу просторија ради чувања архиве и књига, јер АВОКАДО чува целокупну базу у канцеларији Бележника.
  • Потпуно поштовање Члана 84з Јавнобележничког пословника којим је одређено да Електронска архива Јавног бележника јесте део информационог система који омогућава трајност електронског записа и осигурава дуготрајно чување електронске архивске грађе у утврђеним роковима чувања, њено одржавање, мигрирање односно пребацивање на нове носаче у прописаним форматима, у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, електронска архива, електронски документ и пословање Јавног бележника. Јавни бележник који користи АВОКАДО је у могућности дапосебном одлуком одређује лице које спроводи технички поступак и рад електронске архиве, јер се сада целокупна архива налази код њега.
  • АВОКАДО нуди потпуну приватност свих финансијских трансакција и новчаних биланса, јер се целокупна комуникација програма и фискалних уређаја обавља у локалној мрежи, а не преко Интернета.

Уз коришћење АВОКАДА Ваше архиве са подацима о странкама, исправама, азбучним именицима и финансијским пометима су доступни само Вама и имате потпуну контролу над њима.