Лиценцирање

Програмско решење АВОКАДО у пуној својој снази (премиум пакет) доступно је свим јавно бележничким канцеларијама без обзира на број запослених, локацију и опрему са којом се располаже.
Више кориснички систем омогућеава једновремени рад запосленог особља на различитим предметима. Корисници програма на једноставан и интуитиван начин могу да услуже већи број странака што им даје предност у односу на канцеларије које не користе програм.

У зависности од својих потреба, корисници се могу определити за један од три модела лиценцирања:

  1. Без уговорне обавезе – намењено јавнобележничким канцеларијама са повременим повећањима пословања. Иницијални пакет подразумева коришћење од 3 месеца, а свак следећи месец се уговоара посебно према потреби канцеларије. Почетком сваког месеца канцеларија врши уплату за наредни месец за коришћење програма и потребан број радника.
  2. Са уговорном обавезом на 24 месеца – најчешћи модел лиценцирања јер је финансијски најповољнији. Канцеларије потписују Уговорну обавезу за коришћење програма и одређен број радника. Број радника се може мењати током трајања уговорне обавезе.
  3. Са уговорном обавезом на 36 месеци – намењено је канцеларијама које имају до 15 сарадника. Током трајања уговорне обавезе иста је цена коришћења програма без обзира на број сарадника.


Наше решење пружа једнако добре услове за све кориснике и ради на утемељењу бележничке праксе. За све додатне информације и избор најповољније варијанте можете нас контактирати кликом на овај линк.