Конкретна побољшања

Прва предност Авокада је у томе што се целокупна структура програма имплементира у самој Јавнобележничкој канцеларији. То конкретно значи да само Јавнобележничка канцеларија има увид у све личне податке странака, исправе, електронске архиве и финансије канцеларије и да су јој ти подаци увек доступни вез обавезе потраживања од трећих лица. Из тог разлога програм АВОКАДО је безбеднији у односу на друге програме и задоваољава све стандарде прописане Јавнобележничким пословником и Законом о заштити података о личности.

Следећа предност је што Вам нису потребне додатне апликације за обраду текста, већ је у сам програм АВОКАДО интегрисан одличан текст процесор који Вам омогућава да током рада видите изглед исправе каква ће бити приликом штампе.

У бази програма АВОКАДО налази се преко стотину модела јавнобележничких исправа који ће Вам омогућити брз и ефикасан рад. Према потреби, канцеларија може прилагодити постојеће шаблон моделе својим потребама и проширити сопствену базу модела исправа.

Сви регистри (азбучни именик, азбучник нерезидената, регистри промета преко 10.000 и 15.000€, база издатих фискалних рачуна, дневни финансијски извештаји, …) налазе се у бази програма у Јавнобележничкој канцеларији, одмах су доступни и према потреби се могу извозити у ексел.

АВОКАДО је обогаћен модулима које други програми не садрже, а
јавни бележници су оценили да су им неопходни. Начин рада у програму АВОКАДО можете видети кликом на овај линк, а за детаљну презентацију и питања можете нас контактирати.